Organisatie


De Haagse Beek is een riviertje dat hier en daar ondergronds loopt en dan plots naar boven komt op de mooiste locaties van de stad (zoals het Vredespaleis en de Hofvijver) om de mensen te verfrissen.

En dat is ook de doelstelling van de Stichting “Strijkorkest de Haagse Beek”, maar dan in muzikale vorm, door op bijzondere locaties in Den Haag en omstreken klassieke muziek ten gehore te brengen die men niet mag missen!.

De musici zijn strijkers met een beroepsachtergrond of gevorderde amateurs en komen uit regio Den Haag, Delft en Rotterdam om samen in projectvorm zoveel mogelijk prachtige muziek te laten stromen.
De muzikale leiding niet in handen van een vaste dirigent. Per project wordt een dirigent door het bestuur gevraagd invulling te geven aan het programma wat op zich in het orkest elke keer weer een aparte dynamiek teweeg brengt.

De Stichting is 1 juli 2010 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder KvK-nummer: 50313223
Vanaf 1 januari 2016 is de stichting “Strijkorkest de Haagse Beek” aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI. Dat betekent dat giften aan de stichting onder gunstige voorwaarden afgetrokken kunnen worden van zowel de inkomsten- als de vennootschapsbelasting.

De Statuten Stichting Strijkorkest de Haagse Beek zijn opgesteld op basis van de “Code Cultural Governance” en voor het laatst aangepast op 24-02-2017 op verzoek van de belastingdienst in verband met de ANBI status.


Bestuur Voorzitter                Leonoor Oonk E-mail
Secretaris Vacature
De penningmeester neemt tijdelijk de secretaris taken weer
Medio 2023 zal Joy Oonk de secretaris functie op zich nemen
E-mail
Penningmeester Norbert Roozenburg E-mail
Bestuurslid Christian ter Veer E-mail
 
Adres Jan van Goyenkade 27
2311BA Leiden
 
KvK-nummer: 50313223 (Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer - Den Haag)
RSIN: 822670306 (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)


Hieronder vind u ons beleidsplan voor de komende jaren en de jaarverslagen met daarin de financiele verantwoording over de afgelopen jaren. Voor meer informatie en vragen hierover kunt u contact opnemen met het bestuur.

Beleidsplan Strijkorkest de Haagse Beek 2021-2025
Jaarverslag Strijkorkest de Haagse Beek 2023
Heb je vragen
Wil je meespelen
Mail bestuur: E-mail


Met dank aan:

cultuurschakel